Portfolio

OGRÓD ROMANTYCZNY Z PALENISKIEM


Projekt obejmuje koncepcję zagospodarowania ogrodu w stylu nowoczesnym romantycznym. Kompozycja opiera się na kształtach geometrycznych, jednak w przeważającej mierze nie zachowuje podziałów prostopadłych. Wytycznymi dla projektu było mi.in.:

  • wyznaczenie miejsca wypoczynku – placyku związanego z paleniskiem;
  • utworzenie zagajnika brzozowego;
  • przesłonięcie wglądu na działkę, ze szczególnym naciskiem na zachodnią stronę;
  • zaplanowanie miejsca na domek narzędziowy i drewutnie;
  • wkomponowanie nasadzeń owocowych i warzywnych, z uwzględnieniem donic w ciekawych formach.

Od strony wejścia na działkę zaplanowano dużą strefę otwartą okoloną nasadzeniami prowadzonymi wzdłuż ogrodzenia, zapewniającymi przesłonę wglądu na działkę. W zachodnim narożu ogrodu zaprojektowano strefę rekreacji – placyk z płyt w żwirze z siedziskami i misą paleniskową, otoczony zielenią. Za nim, bezpośrednio przy ogrodzeniu mieści się strefa użytkowa – związana z istniejącymi nasadzeniami krzewów owocowych oraz nowo projektowanymi instalacjami na warzywa i zioła. Przy dużej istniejącej brzozie wytyczona została strefa zaciszna – z małym placykiem w cieniu oraz ławeczką wokół pnia. W północno-wschodniej części działki mieści się strefa gospodarcza z domkiem narzędziowym i drewutniami.


PROJEKT: Land Arch Design
LOKALIZACJA: Wrocław
POWIERZCHNIA: 490 m2
DATA: lipiec 2019
INWESTOR: prywatny
nowoczesny ogród romantyczny z paleniskiem

nowoczesny ogród romantyczny z paleniskiem