Portfolio

OGRÓD NOWOCZESNY Z SIEDZISKIEM W DRZEWACH


Ideą przewodnią projektu było wykreowanie regularnego ogrodu w stylu nowoczesnym minimalistycznym, przełamanym „cieplejszymi” elementami, tak by nie był on minimalistyczny i chłodny w odbiorze. Nowo projektowany układ uwzględniał zachowanie istniejącej zieleni (dwa drzewa na froncie działki). Wytycznymi do koncepcji było m.in. wygospodarowanie miejsca na pergolę z miejscem na przenośnego grilla i wędzarnię, a także uwzględnienie w koncepcji miejsca wypoczynku. W doborze bylinowym bazowano na ograniczonej gamie gatunków.


Projekt zakłada kształtowanie kompozycji ogrodu poprzez układ regularnych wnętrz ogrodowych zgodnych z kierunkiem sytuowania domu. Poprzez odpowiednie komponowanie rabat zniwelowano nieregularny kształt działki. W strefie wejściowej, obejmującej podjazd i dojście do domu wygospodarowano miejsce na reprezentacyjną rabatę frontową. Strefa otwarta, zlokalizowana w centralnej części ogrodu, została oddzielna od strefy wejściowej szpalerem katalp - niewielkich drzew o regularnej, owalnej koronie. W narożach działki wyznaczono strefy rekreacji, wypoczynku i strefę zaciszną. Zlokalizowana od frontu strefa wypoczynku obejmuje istniejący drzewostan i podest-siedzisko wzniesione w oparciu o istniejące pnie. W strefie rekreacji mieszczącej się w północno-zachodnim narożu działki zaplanowana została duża pergola. Strefa przejścia na tyłach domu łączy centralną cześć ogrodu ze strefą zaciszną, zlokalizowaną w północno-wschodnim trójkątnym narożu działki. W narożu działki zaplanowano niewielki zagajnik brzozowy.


PROJEKT: Land Arch Design
LOKALIZACJA: Pruszowice
POWIERZCHNIA: 1270 m2
DATA: luty 2018
INWESTOR: prywatny
ogród nowoczesny z donicami murowanymi

ogród nowoczesny z donicami murowanymi