Portfolio

OGRÓD NATURALISTYCZNY Z PERGOLĄ


Projekt obejmuje koncepcję zagospodarowania fragmentu istniejącego ogrodu, w części do tej pory nieurządzonej. Stylistyka nowo projektowanych nasadzeń zachowana jest w nurcie naturalistycznym. Kompozycja opiera się na długich łukach i łagodnych liniach. Nowo projektowany układ nawiązuje do istniejącego charakteru ogrodu. Celem uzyskania spójności obu części ogrodu, nawierzchnie i obiekty małej architektury tworzone są z tych samych materiałów co w części istniejącej. Założeniem było zachowanie istniejącej rabaty wzdłuż północno-zachodniej granicy działki oraz uzupełnienie jej nowymi nasadzeniami. Do zachowania wskazano również 2 świerki oraz platana rosnące w centralnej części projektowanego terenu oraz szklarnię wraz z kompostownikiem w narożu działki, przed wiatą garażową.


W centralnej części obszaru opracowania zaprojektowano dużą rabatę w formie trójkątnej wyspy o funkcji reprezentacyjno-wypoczynkowej. W centrum wyspy mieści się plac otoczony niskim murkiem mogącym pełnić także rolę siedziska. Wokół placu zaplanowano pergolę, która podkreśla centralne miejsce w ogrodzie. Wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki, zaprojektowano pas nasadzeń izolacyjnych, pełniących funkcję przegrody widokowej i osłaniające płot betonowy. Mniejszą rabatę przy wiacie garażowej zaplanowano tak, by maskować widok na szklarnię od strony wejścia do domu.


PROJEKT: Land Arch Design
LOKALIZACJA: Domaszczyn
POWIERZCHNIA: 1000 m2
DATA: maj 2018
INWESTOR: prywatny
ogród naturalistyczny z pergolą

ogród naturalistyczny z pergolą